Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

Årsmøte 2019
Oppdatert 6. mars 2019 kl. 16:39


Årsmøte 2019

Sted : Grendstuggu By
Tid : kl 18.00
Dato : 31.03.2019

Sakliste:
1 Godkjenning av stemmeberettigede
2 Godkjenning innkalling/sakliste/forretningsorden
3 Valg av ordstyrer/sekretær, og representanter til signering
4 Årsmelding
5 Regnskap
6 Innkomne saker
7 Valg

Saker til behandling i årsmøtet sendes til siri.skorild@getmail.no. eller pr post til Siri S. Skorild, Ustjårvegen320, 7320 Fannrem.

Forslag til personer inn til styret, sendes til valgkomiteen,
bestående av Tore Folvik, Geir Joar Bjørnås og Odd Ivar Brattset.

MVH
Styret NMK Orkla

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.