Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

Wallenbergløpet 2018
Oppdatert 12. august 2018 kl. 23:43


NMK Orkla har gleden av å invitere til løp!
TILLEGGSREGLER FOR BC/RC/Shortcar/Crosskart 25/08-2018

Arrangør: Norsk Motor Klubb – Orkla
v/Siri S. Skorild, Ustjårvegen 320, 7320 Fannrem
Arr.lisens: ARBH 18.09162
Sted og dato: Arena Wallenberg, 25/08-2018
Forsikring: I henhold til NBF’s pålegg.
Sportskomitè: Leder Siri S. Skorild. Henvendelse til komiteen: siri.skorild@getmail.no eller 988 10 886.
Løpstype: Løpet er åpent for førere med gyldig lisens for 2018. Førere som kjører med engangslisens får ikke plassering på resultatlisten. Løpet arrangeres i henhold til ISR/NSR, samt disse tilleggsregler.
Løpsstatus: Wallenbergløpet.
Klasser: BC junior, BC senior, BC damer, RC Supercars/åpen klasse, biler med 2wd, Shortcar og Crosskart inviteres også til å delta på løpet
Påmeldingsfrist: Innen 20/8-2018 på påmeldingsskjema på www.nmkorkla.no. For sen påmelding vil medføre 50% tillegg i startgebyr.
Startgebyr: BC seniorog damer, kr. 600,-BC jr, RCJ, Crosskart kr. 300,- RC/ Shortcar kr. 700,- BC junior trening kjører gratis.
Lisenser: Det må forevises gyldig førerlisens, vognlisens, reklamelisens og evt. Ledsagerlisens, og samsvarende gyldig medlemskort for klubb tilknyttet NBF.
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 988 10 886, men må bekreftes skriftlig ihht Generelle bestemmelser Art. 3.8 og 3.10, og Art. 9.13.
Bane: Banelengde er 870/1020 m. Bredde er 10-15 m. 40% Asfalt, 60% grus.
Løpsleder: Nina Rian
Ass. Løpsleder(e): Arild Gravrok
Sekretær: Siri S. Skorild
Teknisk: Odd Ivar Brattset
Starter: Rune Hansen
Sikkerhetssjef: Arild Gravrok
Depotsjef: Oddstein Sunnset
Banesjef: TBA
Miljøansvarlig: Siri S. Skorild
Stevnets jury: Leder: Per Tømmervold, Medlem: Knut A. Ustad, Medlem: Tor Myrvold
Faktadommere: Tyvstart: Rune Hansen
Måldommer:
Alternativ: Steinar Skorild

Tidsplan: Fredag: 18.00 Depot åpner
18.30- 21.00 Innsjekk
18.30-21.00 Teknisk v/bukk i depot

Lørdag: 08.00- 09.00 Innsjekk
08.00- 09.15 Teknisk kontroll
09.30 Førermøte
10.00 Start 1. omgang
Førermøte: Kl.09.30 Sted: Ved klubbhuset. Obligatorisk oppmøte.

Løpsavvikling: Innledende omganger trekkes av arrangør, og offentliggjøres på tavler etter opprop. Her er også startspor angitt. Førerne skal selv følge med på startlisten, og komme til start i god tid. De siste heat utlignes. Startrekkefølge 1. omgang trekkes av arrangør. I alle klasser kjøres det etter § 603 i bilsportboken. Alle klasser kjører 3 innledende omganger à 3 runder, og finaler à 5 runder. 6 biler pr heat både i innledende runder og i finaler. Alle biler må innom alternativspor en (1) gang pr omgang. Kvalifiserte til finaler avgjøres som følger: Deltager med flest poeng har rett til førstevalg av startposisjon. Dernest andremann osv. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseire, andreplasser osv.
Ved fortsatt likhet er poeng oppnådd i siste omgang avgjørende. Dersom det fortsatt er likhet, foretas det loddtrekking. Antall finaler BC: Ved mindre enn 10 deltagere, kjøres det kun A-finale, ved 10-20 deltagere A og B-finaler. Ved 21 eller flere deltagere A, B, C finale.RC/Shortcar: Kun A-finale
Poengskala : 10, 7, 5, 3, 2, 1
Premieutdeling: Premieutdeling foretas ved innsjekk så fort de offisielle resultatene foreligger. NB! Tidsskjema kan endres underveis.
Lydbegrensning: I henhold til § 307 B
Førers utrustning: I henhold til § 304. Medbringes på teknisk kontroll
Dekk: I henhold til § 307 M og § 603 pkt. 4.8
Dekkrensking: Etter nedkjøring, før startplate.
Drivstoff: §307.Q. Vanlig handelsvare. (Definert i ISR Till. J art 252 pkt. 9)
Startmetode: Stående start med lyssignal. Prosedyre: 5 sekunder vises, grønt lys tennes, starten er gått. Ved feil på lysanlegg, vil det bli benyttet norsk vimpel.
Tyvstart: Ved første tyvstart vil det bli gitt 2x joker og advarsel til hele feltet. Ved andregangs tyvstart, utelukkes føreren som tyvstarter fra feltet. Tyvstarter dømmes av faktadommer start.
Startnummer: Tildeles på innsjekk. Startnummer skal være påført bilen før teknisk kontroll.
Resultatservice: Resultater og juryavgjørelser blir offentliggjort på tavler i depot etter hver omgang, og etter finalene er ferdigkjørt. Offisiell tavle er på rundkiosken ved nedkjøring.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene i henhold til NSR § 301 pkt 3. Frikjøp er kr 1000,-
Parc Fermè: Alle biler i depot er underlagt parc ferme etter endt kjøring. All justering, kontroll eller reparasjon(endring eller fjerning) er forbudt til etter anbud for gjeldende bil er gjort. §603.11
Protester: I henhold til NSR art. 13. Protestgebyr NOK 1000,- Depositum Teknisk protest NOK 3000,-
Appeller: I henhold til Generelle bestemmelser Art. 14.2 Appellgebyr NOK 5000,-
Anbud: Se § 603 pkt 9.
Premiering: Alle finalister premieres. Merk at i klassene RC, og Shortcar premieres de 3 beste i hver klasse.
Miljø: Oljeoppsamlere finnes i depot. I tillegg er det søppelstamper plassert rundt om i depotet. Alle oppfordres til å holde det rent og ryddig på sin plass, og ellers under løpet, og spesielt når plassen forlates etter løpet. Egen depotplass skal tildekkes med presenning på minimum 4X5 m. Det skal også finnes olje/kjølevann oppsamler på minimum 10 liter. Se § 602 pkt. 8 og § 603 pkt. 4.7. Avfallssekker utdeles i innsjekk.
Antidoping: Vi minner om NBF’s avtale med antidoping Norge, og i den forbindelse § 100 i bilsportboken. Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell førerkontroll. Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøte. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en eventuell kontroll.

NB! Det er ikke tilgang på strøm i depot.

NMK Orkla ønsker dere velkommen til en dag i motorsportens tegn på Arena Wallenberg.

Adkomst:

Orkla Motorsenter ligger på Løkken Verk i Meldal kommune. (7 mil sør for Trondheim) Kommer du sørfra på E6, ta av på Berkåk, og følg RV 700 til Løkken Verk. Følg så videre skilting til Bjørnli. (2 km). Kommer du nordfra på E6, ta av på rundkjøring på Klætt ( sør for Trondheim) og følg RV 65 til Svorkmo. Ta deretter av og følg RV 700 mot Løkken Verk. Følg så skilting til Bjørnli, 2 km.
SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.