Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

Årsmøte 2016
Oppdatert 29. februar 2016 kl. 23:04


Årsmøte NMK Orkla

Tid: Onsdag 30.mars 2016, klokken 19:00

 

 Sakliste

 

1. Åpning

 2. Godkjenning av stemmeberettigede

 3. Godkjenning av innkalling og sakliste

 4. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

 5. Årsmelding

 6. Regnskap

 7. Budsjett

 8. Innkomne saker

 9. Fastsettelse av medlemskontingent

 10. Lovnorm for bilklubber

 

 

 Vi gjør oppmerksom på at kun betalende medlemmer over 15 år er stemmeberettiget under årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til siri.skorild@getmail.no, innen 15.mars 2016.

NB! Vi kommer tilbake til sted for Årsmøtet snart. Følg med på nettsiden og på facebooksiden vår.

 

 Vel møtt!

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.