Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

ÅRSMØTE
Oppdatert 31. januar 2015 kl. 17:24


INNKALLING/SAKLISTE TIL ÅRSMØTE

NMK Orkla

Idrettsbygget, Løkken Verk

Mandag 2/3-2015 Kl. 1900

SAKSLISTE:

1. Åpning

2. Valg av dirigent og referent

3. Registrering av stemmeberettigete

4. Valg av 2 medlemmer til underskrift av protokoll

5. Årsberetning

6. Regnskap og budsjetter

8. Innkomne forslag

9. Valg.

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen 22 .02.15.

NMK Orkla

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.