Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

DET NYE STYRE
Oppdatert 9. mars 2013 kl. 22:21


Styret for 2013 består av:

Leder: Linda Fagerbekk
Nestleder: Torill Størvold
Sekretær/kasserer: Siri Skorild
Styremedlem: Knut Ustad
Styremedlem: Toril Fridtjofsen
Styremedlem: Lars Mo
Styremedlem: Magne Nordsteien

Banekomite:

Leder: Knut Ustad
Magne Nordsteien
Kurt Auseth
Morten Andre Åsløkk
Per Arne Stenvik

Bil/ Sportskomite:

Leder: Toril Fridtjofsen
Lars Mo
Arild Gravrok
Martin Krokan
May Anita Rindal Bye
Jan Fridtjofsen
Siri Skorild
Marius Krokan

Valgkomite:

Tore Folvik
Odd Ivar Bratset
Bjørn Helge Åsløkk
SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.