Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

ÅRSMØTE
Oppdatert 18. februar 2013 kl. 22:54


ÅRSMØTE


NMK Orkla avholder årsmøtes torsdag 28/02-13. kl.19.00. på Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole Skolegata 3, Løkken Verk.

Saksliste:
1.Åpning.
2.Valg av møteleder, sekretær og 2 rep.til å underskrive protokollen.
3.Godkjenning av innkalling og saksliste.
4.Årsberetning 2012.
5.Regnskap 2012.
6.Budsjett 2013.
7.Godkjenning av klubblov.
8.Innkomne forslag.
9.Valg.
10.Avslutning.


Forslag sendes styret innen 26/02-13.
Medlemsmøte rett etter årsmøte.
SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.