Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

TILLEGGSREGLER
Oppdatert 21. juni 2010 kl. 17:27


Vi har gleden av å innby til

Crosskart NM 2010.

og

IC-CUP/SPRINTCUPEN.

på Arena Wallenberg

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR samt disse tilleggsregler.

 

DATO :                       17. og 18. Juli 2010              

 

ARRANGØR :           NMK Orkla

 

ADRESSE:     :           Postboks 5,  7331 Løkken Verk. 

 

PÅM. FRIST:             10. Juli 2010. 

            

AVMELDING:           Avbud skal skje snarest, først på telefon 994 64 830, men  må bekreftes          

                                      skriftlig i hht. NSR § 34 og NSR § 61.Faks 73205859  eller

                                      to-fridt@online.no                                                                

TYPE LØP :                Crosskart NM / IC-CUP/Sprintcup              

 

KLASSER:                    Junior,  Mini

                                      Junior , 85ccm

                                      Junior, 125 ccm        

                                      Senior, 250 ccm               

                                      Senior, 650 ccm      

GJESTEKLASSER:  Shortcar og RCN kl. 1 og 2.

                                     

DELTAGERE:           Løpet er åpent for alle som innehar gyldig førerlisens, vognlisens og

                                 medlemskap til klubb tilsluttet de respektive lands særforbund. En

                                 deltager kan ikke delta i mer enn en klasse.

 

ARR. LISENS :           TBA 

LØPSLEDER :             Lars Mo

ASS. LØPSLED:         Jan Fridtjofsen 

JURYLEDER :            Trond Strømstad

JURYMEDL:               Nina Rian og TBA

SEKRETÆR :              Toril Fritdtjofsen

KASSERER :               Siri Skoril

TEKNISK:                    Martin Krokan  

DEPOT :                       Kurt Magne Fridtjofsen         

STARTER :                   Ivar Sanden

TYVSTART                  Olav Lillemo    

TRACKSA :                Arild Gravrok            

BANESJEF :                TBA

LEGE  :                        Oppdal Ambulanse            

SPEAKER :                  TBA

 

 

 

 

TIDSKJEMA:  

Depotet åpner:                                     Torsdag kl. 15.00.

 

Innsjekk:                                              Fredag kl. 17.00 – kl. 21.30

Teknisk kontroll:                                 Fredag kl. 17.00 – kl. 21.45  

 

Innsjekk:                                              Lørdag kl. 07.00 – kl.08.30

Teknisk:                                               Lørdag kl 07.00  – kl. 08.45

Førermøte:                                           Lørdag kl. 09.00

Trening:                                               Lørdag kl. 09.45 – kl.10.30

Første start:                                          Lørdag kl. 11.00.

 

Innsjekk/ teknisk for nye deltakere:     Søndag kl. 08.00 – kl. 09.00

Førermøte:                                           Søndag kl. 09.30

Trening:                                               Søndag kl. 10.00 – kl.10.30

Første start:                                          Søndag kl. 12.00

 

STARTKONTIGENT 17. juli       

Junior   400,-  NOK

Senior    600,-  NOK

 

STARTKONTIGENT 18. Juli

Junior – 250,-  NOK

Senior – 500,-  NOK

 

STARTNUMMER

Startnummer skal være plassert tydelig på hver side og foran på panser, høyde på tall skal være minimum 18 cm.

 

HEATOPPSETT

Heatoppsett for alle omganger blir hengt opp på oppslagstavle senest etter at trening er ferdig. Førere som blir forhindret i å stille til start i 1.omg skal snarest melde fra til sekretæriatet. Førerne er selv pliktig til å holde seg orientert om når det skal møtes frem til oppstilling!

 

DEPOT

Plassering i depot vil bli anvist ved ankomst.  

NB!   All kjøring i depotet skal kun foregå i gangfart

 

BANETRASE NM          

Banen er 1020 meter lang med to asfalterte velodromer og alternativspor. Banen består av 50 % asfalt og 50 % grus. Banebredde fra 14,5 meter – 7 meter

 

BANETRASE SPRINTCUPEN:

Tegninger og opplysninger om banetraseen blir utlevert ved innsjekk.

 

TEKNISK KONTROLL

Teknisk kontroll blir avholdt på anvist plass i depot.

 

VEKT

Veiing av kartene skal kun foretas inklusiv fører. Føreren plikter selv å kontrollere at vekten er tilstrekkelig før start. Stikkprøver vil bli foretatt etter målgang både i innledende omganger og finaler. Minimumsvekter er i klasse 85cc – 230kg, 125cc-245kg, 250cc-260kg, 650cc inntil 510cc-260kg, inntil 560cc-270kg, inntil 610cc-280kg og inntil 660cc-290kg

 

TRENING

Trening kjøres klassevis i følgende rekkefølge: Mini, 85, 125, 250, 650 og gjesteklasse. 2 runder eller til målflagg blir vist.

 

AVVIKLING  NM  

Det kjøres 3 innledende omganger med inntil 6 biler pr heat fordelt på 3 rekker. I finaler kjøres inntil 9 biler fordelt på 3 rekker.  Hver omgang avvikles i følgende rekkefølge: Mini, 85cc, 125ccm, 250ccm,  650ccm og gjesteklasser. I innledende omganger kjøres 3 runder og i finaler 5 runder.

Det kjøres alternativspor i alle klasser unntatt Mini. Alternativsporet kjøres valgfritt på en av rundene. Tracksa-lys benyttes.

 

AVVIKLING SPRINT

Det kjøres 3 omganger på tid. De 2 beste tidene slås sammen.

 

START METODE    

Sående start med lyssignal. Det vises 5-sekundersskilt, grønt lys tennes, starten går. Ved strømbrudd  benyttes norsk vimpel. 

NB!  Håndbrekk på karten skal finnes

 

TYVSTART

En tyvstart tillates og fører til start en kartlengde lenger bak, 2.gangs tyv start medfører utelukkelse fra  omgangen. Tyvstart flagg benyttes ( grønt med gult kryss)  Crosskarter skal ved tyvstart kjøre etter anvisning tilbake til startplata. Unntak er for de som ikke er kommet lenger enn.10 meter de blir kan bli trykket tilbake av startmannskapet.

NB! U-sving i banen og kjøring mot kjøreretningen er strengt forbudt og kan føre til utelukkelse.

 

POENGFORDELING

I innledende heat gis poeng i følgende rekkefølge: 10-7-5-3-2-1.  Samlet poengsum blir beregnet ut i fra alle 3 innledende heat. For at en deltager skal få tellende resultat (poeng) i innledende omganger, kreves det at deltageren har fullført de stipulerte antall runder når målflagget vises. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen gjennom antall heatseire, andreplasser, osv. Ved fortsatt likhet er resultat oppnådd i siste omgang avgjørende. Ved fortsatt likhet gjelder resultat oppnådd i nest siste omgang osv. Ved fortsatt likhet foretas loddtrekning.

 

PREMIERING

Junior:  Alle premieres

Senior:  De 3 beste premieres i hver klasse 

 

 

 

 

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL EN FARTSFYLT DAG PÅ ARENA WALLENBERG.

 

 

 

BELLIGGENHET:

 

Orkla Motorsenter ligger på Løkken Verk i Meldal kommune. (7 mil sør for Trondheim). Kommer du sørfra på E6, ta av på Berkåk, følg RV 700 til Løkken Verk, og følg skilting til Bjørnli. (2km)

Kommer du nordfra på E6, ta av i rundkjøring på Klætt (sør for Tr.heim) og følg E39 til Fannrem, følg så RV65 til Svorkmo, ta av og følg RV700 mot Løkken Verk, ta av før sentrum og følg skilting til Bjørnli. (2km)

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.