Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

BENSINTANK
Oppdatert 6. mai 2010 kl. 20:47


Infoskriv Nr. 2-10 Skrevet den 6. mai 2010 Emne ; § 313 Teknisk reglement i Bilcross

3.2 Drivstoffsystem

(endret 2010-05-06)

Forgassere og innsprøytningssystem er fritt.

Bensintank skal være i følge ett av følgende alternativer:

1. Originaltank Bruk av originaltank forutsetter at den er montert på original plass og i originale fester eller bedre. Det kreves også at original plassering er i bagasjerommet eller under bilen. Hvis originaltank sitter under bilen skal den beskyttes med en plate for å unngå at tanken skades. Platen må være av metall og minst 2 mm tykk. Er originaltank plassert slik at den ikke kan beskyttes av nevnte plate skal den demonteres og erstattes av uoriginal bensintank.

2. Uoriginal bensintank

Når original tank fjernes skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som gulv, eller max 2mm. Dersom uoriginal bensintank benyttes får den romme max 25 liter. Denne skal være montert i bagasjerom og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets yttersider. Tilkoblinger i bensintanken lages av deler som er beregnet til dette. D.v.s. rørstusser, gjennomføringer, mutrer og pakninger beregnet på montering på bensintank. Innfesting av uoriginal tank skal skje ved hjelp av en bunnramme og et flattjern på min. 3 x 30 mm. Bunnrammen skal sørge for at tanken ikke skal skli sideveis, og den skal sveises eller skrues fast til underlaget. Flattjernet skal plasseres over tanken på tvers og festes med to min. 8 mm gjennomgående bolter med min. 2 mm tykke og 20 cm2 store underlagsskiver. (Se skisse).

Tanklokket skal være av skrutype eller annen form for låsing.

Når bensintank plasseres i bagasjerom kreves det skillevegg mellom bagasjerom og kupé. Skillevegg mot kupé skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. Lexan er tillatt materiale i skilleveggen. Eventuelt kan brann- og væsketett metall-kasse lages rundt bensintank.

Væsketett metallkasse skal ha drenering i bunnen med rør/slange (min 10mm) som munner ut på utsiden av karosseriet.

Bensinledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupeen får Bensinledninger ikke være skjøtet.

Det anbefales at bilens samtlige bensinpumper kun får arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Spjeldaksel skal i sin helhet være påvirket mekanisk.

Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.

Motorens luftinntak får ikke være montert i kupéen.

Bensintanken skal utstyres med enveisventil på luftingen om det er fare for at drivstoff kan lekke ut hvis bilen ligger på siden eller taket. Utlufting SKAL munne ut på utsiden av karosseriet.

Under alle omstendigheter skal lekkasje av bensin forhindres med bruk av riktig materiale, skjøteanordninger beregnet på bensin og riktig og solid festing av alle komponenter.

Infoskrivet blir sendt de klubber og tekniske kontrollanter vi har i vårt mailpostsystem for infoskriv og ber klubbene om å være behjelpelig med å formidle informasjonen videre.

2010-05-10

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.