Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

Nyheter fra NMK Orkla

TILLEGGSREGLER
Oppdatert 28. april 2010 kl. 16:19


TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til

BILCROSS

Arena Wallenberg

5.-6.juni

 

Arrangør

:

NMK Orkla

Adresse

:

Boks 5, 7331 Løkken Verk

Løpets art

:

Wallenbergløpet, bilcross. Kvalifisering til Midt-Norsk Mesterskap.

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH 10.

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Lørdag 5. og søndag 6.juni – Orkla Motorsenter, Arena Wallenberg.

Tlf. stevndagen

:

Jan Fridtjofsen 97123006

Klasser

:

BC rekrutt/junior/damer/åpen klasse.

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3.

Banen

:

BC 870 meter lang med en velodrom og alternativspor. Bredde 7-15 meter. 50 % grus-asfalt,

Sportskomitee

:

Lars Mo

 

:

Toril Fridtjofsen, Siri Skorild

 

:

Jan Fridtjofsen, Ivar Holte

E-post

:

To-fridt@online.no

Faks

:

73205859

Tlf

:

97123006

Adresse

:

Boks 5, 7331 Løkken Verk

Jury

:

Espen Kerim

 

:

Per Tømmervold

 

:

Hans Eirik Lund

Løpsleder

:

Lars Mo

Ass. Løpsleder.

:

Jan Fridtjofsen

Sekretær

:

Toril Fridtjofsen og Siri Skorild

Teknisk kontrollant

 

Martin Krokan, Ivar Holte og Kjetil Rian

Faktadommer start

:

Starter

Faktadommer mål

:

Tor Myrvold

Faktadommer alt.spor                     

: 

:  

 

Bengt Lyngvær

Baneobservatør/er

:

Johnny Smenes

Depotsjef

:

Bjørn Ustad

Medisinsk ansv.

:

Oppdal Ambulanse

 

 

 

 

 

 

Påmelding

:

NMK Orkla, boks 5, 7331 Løkken Verk eller på www.nmkorkla.no

 

 

Påmelding skal være oss i hende senest tirsdag 1.juni.

 

 

Påmelding ihht til NSR § 34-44

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på tlf. 97123006 men må bekreftes skriftlig ihht NSR § 34 og NSR § 61. Faks 73205859,

E-post: to-fridt@online.no

Startkontingent

:

BC åpen/damer kr.500,- og junior/rekrutt gratis.

Innsjekk

:

Starter fredag kl. 19.00

Tekn. kontroll

:

Starter fredag kl. 19.00

Førermøte

:

Kl.10.30 på startplata.

Løpsavvikling

:

Lørdag kjøres 4 innledende omganger. Søndag 1 innledende omgang og finaler.

 

 

I alle innledende omganger kjøres det 3 runder med 6 biler i hvert heat. Finalene kjøres det 5 runder med 6 biler i hvert heat.

Det skal kjøres alternativspor. Dette skal kjøres en gang pr. heat, også i finalene.

 

 

 Startrekkefølgen for hver omgang trekkes på data. Hvert heat fylles opp, med unntak av de tre siste heatene som fordeles jevnt. For sent fremmøte til start medfører utelukkelse fra omgangen. Det kjøres etter poengskala 10-7-5-3-2-1. Alle runder må fullføres for å få poeng.

Tracksa-lys benyttes.

 

 

Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Antidoping Norge  

:    

Kontroll fra Antidoping Norge etter avtale med NBF kan påregnes.

Startmetode

:

Stående start med lyssignal. Det vises 5-sekundersskilt, grønt lys tennes, starten går. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.

Tyvstart

:

Ved tyvstart vil det bli gitt tillegg på en halv billengde. Ved annengangs tyvstart, utelukkelse fra omgangen.                              Ihht NSR § 603 pkt. 5.2

Parc Fermé

:

(sted evt. om det blir opplyst på førermøte, se NSR kapitel 2 § 18)

Premiering

:

Alle finalister.

Anbud

:

Klubbhuset

Adgang

 

Hver deltager får 2 depotbilletter ved innsjekk

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla i depot, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1.000,-

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

Tidsskjema

 

:

 

Fredag: Innsjekk og teknisk kl. 19.00 – 22.00           

Lørdag: Innsjekk kl.07.30 – 10.00

 

 

              Teknisk kontroll kl.07.30 – 10.00

 

 

              Førermøte kl. 10.30

      

 

 

              Start 1. omgang kl. 11.00

 

 

              Osv

 

 

 

 

 

Søndag: Start 5. omgang. Kl.12.00

   

 

              Start finaler

 

 

              Premieutdeling

 

 

 

All ferdsel med kjøretøy i depot skal foregå i gangfart!

 

 

 

 

NMK Orkla ønsker velkommen til en fartsfylt helg på Arena Wallenberg

 

 

Orkla Motorsenter ligger på Løkken Verk i Meldal kommune.         (7 mil sør for Trondheim). Kommer du sørfra på E6, ta av på Berkåk, følg RV 700 til Løkken Verk, og følg skilting til Bjørnli.(2km)

Kommer du nordfra på E6, ta av i rundkjøring på Klætt (sør for Tr.heim) og følg E39 til Fannrem, følg så RV65 til Svorkmo, ta av og følg RV700 mot Løkken Verk, ta av før sentrum og følg skilting til Bjørnli.(2km)

 

 

SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.