Startsiden 
NMK Orkla
  NMK Orkla Facebook

Link til RSS fra Motorsport.no

NMK Orkla – Landsfinale 2010


Overnatting Kart bane Kvalifiseringsløp Kvalifisert/Påmeldt Tilleggsregler Bankett

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til LANDSFINALEN 2010
ARENA WALLENBERG 21. AUGUST

Arrangør: NMK Orkla
Adresse: Postboks 5, 7331 Løkken Verk
E-post: post@nmkorkla.no
Tlf .: 994 64 830
Løpets art: Landsfinale bilcross senior.
Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet (ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) samt reglement fra Senior Landsfinalen 2010 satt av NMKs Hastighetskomitee og disse tilleggsregler.
Arr.lis. nr.: ARBC
Forsikring: I henhold til NBF’s pålegg.
Tid og sted: 21. august 2010. Arena Wallenberg på Løkken Verk.
Tlf. stevnedagen: 994 64 830
Klasser: Bilcross senior
Deltagere/ Lisens: Må ha kvalifisert seg via et av årets kvalifiseringsløp. Fjorårets A finalister er direktekvalifisert. A finalistene fra årets Landsfinale Bilcross junior, såfremt de kan løse bilcross senior lisens. Deltagere skal ha lisens ihht NSR § 603 pkt. 3.
Banen: 50 % grus-asfalt, 850m lengde og 7-14,5m bredde, asfalt dekke på startplate.
Sportskomitee: Lars Mo, Jan Fridtjofsen, Ivar Sanden, Martin Krokan, Toril Fridtjofsen, Arild Gravrok, Ivar Holte og Siri Skorild
E-post: post@nmkorkla.no
Faks: 73 20 58 59
Tlf.: 994 64 830
Jury: TBA
TBA
Per Tømmervold
Løpsleder: Lars Mo
Ass. Løpsleder: Knut Bjørkli og Jan Fridtjofsen
Løpssekretær: Toril Fridtjofsen
Førekontakt: Odd Aune tlf. 90 85 14 37
Anbudsansvarlig: Siri Skorild
Depotsjef: Bjørn Ustad
Sikkerhetssjef: Harry Ramstad
Tracsa/racekontr.: Arild Gravrok
Tyvstartdommer: Olav Lillemo
Banesjef: Ivar Sanden
Teknisk kontrollant: Martin Krokan og Kjetil Rian
Faktadommer start: Ola Samdal
Faktadommer mål: Tor Myrvold
Faktadommer alt.spor: Bengt Lyngvær
Baneobservatør: Johnny Smenes
Depotsjef: Knut Ustad
Medisinsk ansv.: Oppdal Ambulanse
Speaker: Ove Stuveseth
Resultatservice: Jostein Lund
Påmelding: Sendes NMK Orkla, Boks 5, 7331 Løkken Verk eller på www.nmkorkla.no eller faks 73 20 58 59 senest 14 dager etter kvalifisering, med unntak av løpene i august hvor fristen er 7 dager etter kvalifiseringen. Den samme fristen gjelder også for innbetaling av startkontingent.
Avbud: Avbud skal skje snarest, først på telefon 99 46 48 30 men må bekreftes skriftlig til NMK Orkla, Boks 5, 7331 Løkken Verk.
Startkontingent: Kr. 800,- inkl. bankett for fører.
Innsjekk: I sekretariatet.
Tekn. kontroll: Ved depot.
Løpsavvikling: Det kjøres 3 innledende omganger a 3 runder, med 6 biler pr. heat. Startrekkefølgen for hver omgang trekkes på data. Hvert heat fylles opp, med unntak av de tre siste heatene som fordeles jevnt. For sent fremmøte til start medfører utelukkelse fra omgangen. Det kjøres etter poengskala 10-7-5-3-2-1. Alle runder må fullføres for å få poeng.
Det skal kjøres alternativspor. Dette skal kjøres en gang pr. heat, også i finalene.
Det kjøres A, B, C og D-finale. Det kjøres 5 runder i finalene.
Gjennomføring ihht NSR § 603 pkt. 5.2.1
Tracksa-lys benyttes. Varming av dekk forbudt. Kun rensing av dekk på anvist plass.
Antidoping Norge: Kontroll fra Antidoping Norge etter avtale med NBF kan påregnes
Startmetode: Stående start med lyssignal. Det vises 5-sekundersskilt, grønt lys tennes, starten går. Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.
Tyvstart: Ved tyvstart vil det bli gitt tillegg på en halv billengde. Ved annengangs tyvstart, utelukkelse fra omgangen. Ihht NSR § 603 pkt. 5.2
Parc Fermé: Blir opplyst på førermøte, se NSR kapitel 2 § 18
Premiering: Alle finalister.
Anbud: Anbudsluker på anvist plass. Info på førermøte i tillegg.
Adgang: Hver deltager får 3 depotbilletter ved innsjekk.
Billetter til banketten, deles ut ved innsjekk.
Personlig utrustning: Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll.
Støybegrensning: Se NSR § 307 pkt. B. Støykontroll kan bli foretatt.
Dekk: Ihht. NSR § 313 pkt. 2.1
Drivstoff: Vanlig handelsvare.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)
Resultatliste og jurymeldinger: Slås opp på den offisielle tavla i depot, etter hver omgang.
Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000,-
Protester: I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-
Depositum teknisk protest NOK 3.000,-
Appeller: I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-
Tidsskjema:
Torsdag: Depotet åpner kl. 12.00
Fredag: Innsjekk og teknisk kontroll kl.09.00-21.00.
Frivillig trening. En start og maks 2 runder pr. bil kl.15.00-17.00.
Lørdag:
Åpning
Førermøte kl. 08.00.
Start 1. omgang kl. 09.00.
Start 2. omgang ca. kl. 11.00.
30 min. pause. ca. kl. 13.30.
Start 3. omgang ca. kl. 16.00.
Start finaler
Blomsterseremoni etter finalen.
Bankett ca. kl. 20.30.

All ferdsel med kjøretøy i depot skal foregå i gangfart!

NMK Orkla ønsker velkommen til en fartsfylt dag på Arena Wallenberg

Orkla Motorsenter ligger på Løkken Verk i Meldal kommune. (7 mil sør for Trondheim). Kommer du sørfra på E6, ta av på Berkåk, følg RV 700 til Løkken Verk, og følg skilting til Bjørnli.(2km) Kommer du nordfra på E6, ta av i rundkjøring på Klætt (sør for Tr.heim) og følg E39 til Fannrem, følg så RV65 til Svorkmo, ta av og følg RV700 mot Løkken Verk, ta av før sentrum og følg skilting til Bjørnli.(2km)


SponsorerL A web & data
L A web & data
Drugli Maskin AS
Orkdalsbanken
Meldal sparebank
Ringli Dekkservice
Svinsås Auto AS
Syrstadeng Bil AS
Orkdal Bil AS
Chr. Salvesen & Chr. Thams
Bjørnås Transport
Stig Vaslag Kranservice
BEST Vormstad


Copyright © lawd All rights reserved.